Demo

Chci vědět
více o ...

Více informací
Demo

Jdu
na úřad

Více informací
Demo

Chci pečovat
o zeleň

Více informací

Poradíme vám, jak na to

maskot

Portál Znojmo – Zdravé město – Rodina Okurkova je zaměřen na výchovu a osvětu v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě s cílem chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života v našem městě.

Našim zájmem je udržovat město čisté a vnést do něj přírodu, jak jen je to možné. Časté stížnosti občanů na odhozený odpad mimo kontejnery svědčí o tom, že i občané mají zájem na udržování pořádku a čistoty. Tento projekt vznikl právě pro občany a jejich informovanost o službách městského úřadu, které mohou využívat.

Projekt Znojmo – Zdravé město – Rodina Okurkova má tři základní cíle.

  • Výchova a osvěta v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě s cílem chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života ve městě Znojmě.
  • Zlepšovat služby poskytované Městským úřadem ve v oblasti nakládání s odpady a čistoty ve městě Znojmě, zajistit vyšší informovanost o prováděných činnostech či zavést hodnocení kvality činností MěÚ v těchto oblastech.
  • V oblasti péče a údržby zeleně zajistit vyšší informovanost o prováděných pracích, realizovat opatření k vyšší ochraně zeleně ve městě, zapojovat veřejnost do péče a rozšiřování zeleně ve městě.

Právě informace ke všem těmto pilířům najdete na našich stránkách. Informovat vás budeme také o různých akcích, které v rámci projektu Znojmo – město zeleně pořádáme.

Portálem vás provází naše rodina Okurkova, otec – Cibulín, matka – Ocetka, dcera – Mrkvule, syn – Křeník a pes – Kopřík. Jména rodiny Okurkovy navrhovaly děti ze znojemských mateřských a základních škol, o jednotlivých jménech pak hlasovala veřejnost. Společně s rodinou Okurkovou vás bude provázat také náš maskot – Okurka – který bude rádcem nejen naší rodiny Okurkovy, ale i vaším rádcem, jak se citlivě chovat k přírodě a ke svému okolí.

Rodina Okurkova webPortálem vás budeme provázet my, rodina Okurkova, a náš pomocník, maskot Okurka.

Každou část má na starosti někdo z členů naši rodiny. Máma Ocetka, syn Křeník a pejsek Kopřík, v sekci CHCI VĚDĚT VÍCE O… přiblíží aktivity kampaně zaměřené na třídění odpadu, nakládání s bioodpady, provoz sběrných dvorů, kompostování, jak se vyvarovat černým skládkám či informace o zákazu pálení. Táta Cibulín v sekci JDU NA ÚŘAD vám ušetří kroky na městský úřad. Informuje o blokovém čištění, svozu odpadů, kde zaplatit poplatky za odpad či jak získat nádobu na bioodpad. Spolu s dcerou Mrkvulí vás zapojí do péče o rozšiřování zeleně ve městě. V sekci CHCI PEČOVAT O ZELEŇ se dozvíte o výsadbě stromů a o prováděných pracích a realizovaných opatřeních k vyšší ochraně zeleně.

Nechte se provést portálem a zjistěte tak praktické informace, jak dosáhnout zdravého města, které má blahodárný vliv na ovzduší a naše zdraví. Jsme vaším rádcem, jak se citlivě chovat k přírodě a ke svému okolí.